top of page

Leerpad armoede - Handvaten in de klas

DEEL 1 Beeldvorming – JIJ als leraar

 1. Beeldvorming

 2. Referentiekader

 3. Kijken naar armoede

 4. Zelfreflectie in eigen handelen

 5. Armoede: binnen en buitenkant

 6. Hoe armoede herkennen in je klas

 7. Corona en armoede 

DEEL 2 Maatschappelijke uitsluiting

 1. Wat weet ik van de leef- en belevingswereld van kinderen en ouders in armoede?

 2. Wat weten jullie van armoede op jullie school? (cijfermateriaal) 

 3. Kinderarmoede

 4. Impact van armoede op de schoolloopbaan

 5. Investeren in kinderen

DEEL 3 Handvaten in de klas

​Handvat Beeldvorming

Handvat Kwalitatieve interacties

A Warme relaties

Hindernissen in het aangaan van warme relaties

 • Stress - trauma ervaringen

 • Ouderschap en stress

 • Taboe

 • Schaamte

 • Balans Draagkracht

 • Cirkel van invloed

 • Stress reductie

 1. Ken je kinderen

 2. Check in

 3. Gevoel Checkers

 4. Leerling Vragenlijsten – welbevinden

 5. Pygmalion effect/ Rosenthal

 6. Mind set

 7. Ijsbergmodel van Mc Clelland

 8. Kindgesprekken 

 9. Gevoelens herkennen en benoemen

 10. Sociaal- emotioneel welzijn

B Expressie

 1. Leerstijl ontwikkeling

 2. Versterken van denkvermogen

 3. Cognitieve ontwikkeling

 4. Maatschappelijke ontwikkeling

C Rijke taal

 1. Invloed armoede op taalontwikkeling

 2. Thuis- en klastaal

 3. Gevoelswoordenschat opbouwen

 4. Kleuter onderwijs

 5. Lager onderwijs

 6. Secundair onderwijs

D Denken en doen

 1. Wat zijn executieve functies

 2. Welke executieve functies heb je nodig voor welke taken?

 3. Wat mag je van je leerlingen verwachten? 

 4. De impact van armoede op de ontwikkeling van executieve functies

 5. Vragenlijsten – zelfscans

 6. Ondersteunen van executieve functies

 7. Directe instructiestijl

Handvat Verbindende concepten

E Basishouding

 1. Didactische vaardigheden

 2. Relationele vaardigheden

F Partnerschap

 1. Ouderbetrokkenheid 

 2. Anderstalige ouders

 3. Ouders uit generatie armoede

 4. Oudergroepen

 5. Partners

G Krachtige Leeromgeving

   1. Kleuter onderwijs

   2. Lager onderwijs

   3. Secundair onderwijs

H Diversiteit

   1. Wat? 

   2. Partners in diversiteit

85.jpg
Gekleurde tabel Kleine kinderen Grote kansen.png
bottom of page